Get Adobe Flash player
Címlap Rovarirtás

Rovarirtás - Antitoxin Kft - Kártevő,- rovar- és rágcsálóírtás

Rovarirtás

Hangyák

A rovarirtás módszerei

A rovarirtás eredményessége számos feltételtől függ. Célszerűen kell kiválasztani a megfelelő eljárást, gyakran csak a komplex védekezés, azaz több módszer, vegyszer együttes alkalmazása lehet hatásos.

A rovarirtás sikere jórészt a megfelelő módszer kiválasztásának a függvénye. A célravezető eljárást mindig a kártevő biológiájának ismeretében, a védekezés céljának megfelelően és a helyi sajátosságok figyelembevételével kell kiválasztani. Ennek során tárgyilagosan kell mérlegelni, az alkalmazni kívánt módszer előnyeit és hátrányait.

Általában a védekezésben az a helyes eljárás, hogy az elszaporodott kártevők irtása vegyszerrel történjen.

A permetezéses rovarirtást úgy végezzük el, hogy az emberekre, állatokra és a környezetre nézve teljesen biztonságos. A permetszer gyakorlatilag nyomtalan, nem károsítja a kezelt felületet, könnyek kiszellőztethető.

Rovarirtás permetezéssel

Tartós méregmező létesítésére szolgáló eljárás, a permetezőszert vízzel hígítva munkaoldatban juttatjuk a felületre. A hatásos permetezés feltétele a helyes irtószer adagolás és az egyenletes eloszlatás, hogy a méregmező minden m2 -re az előírt hatóanyag mennyiség kerüljön.

Rovarirtás hidegköd-képzéssel

A hidegköd-képző szer mechanikus úton, finom köd formájában kerül arra alkalmas eszközzel kiporlasztásra. A megfelelő eredmény érdekében a kezelendő helyiséget gondosan készítsük elő. A nyílászárókat csukjuk be, a ventillátorokat és a légkondicionálót kapcsoljuk ki. A ködöt irányítsuk a rovarok tartózkodási helyeire. Ennek érdekében a berendezési tárgyakat húzzuk el a faltól.

A kijuttatott szemcsék átmérőjének 95%-a 20-50 mikrométer között kell lennie. Értékes tárgyak, felületek esetén a károsító hatás tisztázása érdekében minden esetben próbakezelést végzünk.

Alkalmazható irtásra, kiűzésre, valamint rés-és repedéskezelésre.

Rovarirtás ULV-eljárással

Lényegében az eljárás megegyezik a hidegköd-képzéssel, azonban itt 5-20 mikrométer közötti csepp átmérőjű szemcséket juttatunk ki a felületre ULV-berendezéssel.

Rovarirtás füstképzéssel

Szakemberek által kiegészítő módszerként alkalmazható. Először permetezéssel alakítunk ki tartós méregmezőt, majd a kezelendő légtér nyílászáróit becsukjuk. Helyezzük ki a megfelelő számú patront vagy tablettát. Füstképzési behatási idő letelte után alapos szellőztetést végezzünk.

Rovarirtás porozással

A port vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire és vonulási útjaira juttatjuk ki.

(Az általunk használtó szerekről bővebben tájékozódhat a Dokumentumok menüpont alatt.)